Löysin verkosta Tampereen yliopistollisen sairaalan sosiaalisen median pelisäännöt: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946).

TAYSin säännöt on mielestäni hyvi laadittu ja niissä on painotettu hyvin selkeästi miten tulee somessa toimia, niin työnantajan tilejä käyttäessä, kuin henkilökohtaisilla tileillä (jos on työpaikka mainittu näkyvästi). Potilaiden tietosuojaa on myös pohdittu sekä salassapitovelvollisuutta yleisestikin. On myös mainittu, että työnantajasta tulee antaa positiivinen kuva ja työntekijän toimia lojaalisti työnantajaa kohtaan myös vapaa-aikana. 
Toki näin suurella taholla on takanaan ihmiset, jotka erikseen vastaavat viestinnästä ja hoitavat kyseiset asiat. On silti mielestäni hyvä, että on mainittu myös siitä, ettei voi itse somessa julkaista mitään epäilyttävää/liian kantaa ottavaa materiaalia, jos oma työpaikka on julkisesti kaikkien nähtävillä.

Keskeisimpänä viestinä TAYSin säännöissä voidaan pitää sitä, että käyttäydytään asiallisesti ja eettisiä ohjeita noudattaen - muistaen hyvä maku ja salassapitovelvollisuus.

Pelisääntöjen laatiminen on mielestäni kaikkien työyhteisössä työsketelevien vastuulla. On hyvä miettiä yhdessä mikä on sallittua ja mikä ei. Näkemyseroja on todennäköisesti paljonkin, kun ottaa huomioon ikähaitarin ja ihmisten erilaiset lähestymistavat sosiaalisia medioita kohtaan. Näistä asioista on hyvä keskustella yhdessä. Se mikä toisen mielestä on ok, voi olla toisen mielestä ehdoton ei. Myös jokaisella yrityksellä on oma näkemys siitä, miten somessa halutaan näyttäytyä.
Yhdessä laaditut säännöt, jotka vielä viestintätiimi/johto viimeistelee, palvelee oman näkymykseni mukaan parhaiten kaikkia.