Tietosuojasta puhutaan nykyään paljon ja se onkin erittäin tärkeää, kun lähes kaikki mahdollinen on siirtynyt verkkoon.  
Somepostausten tulvassa tulisikin ottaa huomioon monia seikkoja koskien työntekijöiden tietosuojaa. 
Julkaisuja tehdessä on hyvä kysyä kuka haluaa esiintyä julkaisuissa ja saako nimeä mainita. Kuinka paljon työntekijöistä ylipäätään kerrotaan sosiaalisessa mediassa?
Toisille toki voi olla ok kertoa avoimestikin taustoistaan, mutta on hyvä ottaa huomioon erilaiset ihmiset.
Itse olen ainakin työelämässä kohdannut useampiakin työntekijöitä, jotka eivät halua mitään itsestään esimerkiksi yrityksen Facebook-julkaisuihin. 
Tästä aiheesta olikin jo keskustelua Moodlessa ja monessa työyhteisössä homma tuntuu toimivan aika hyvin. On hyvä kysyä asianomaisilta lupa julkaisuun ja miettiä yhdessä mitä nettiin kirjoitetaan. 

Mielestäni avoimuus ja läpinäkyvyys somessa auttavat yritystä saamaan lisää luotettavuutta ja antavat myös kuvan siitä, että yrityksen leivissä on helposti lähestyttävää (ja ihan tavallista) porukkaa! Myös hankalia asioita, esimerkiksi asiakaspalautteita, on hyvä käsitellä mahdollisimman avoimesti ja hyvällä maulla. Yrityksestä kertoo paljon se, miten he vastaavat saamaansa negatiiviseen palautteeseen ja miten hankalat asiat käsitellään.

Jos miettii mitä hyötyjä työyhteisön kannalta voisi olla työntekijöiden henkilötietojen jakamisesta netissä, niin mieleeni tulee ainakin se, että se tekee ihmisistä helpommin lähestyttäviä. Jos esimerkiksi netissä esitellään henkilökunnan työtehtäviä, kuvat ja nimet, on asiakkaiden ehkä helpompi lähestyä ja olla heti oikeaan ihmiseen kontaktissa. Tämä toki saattaa helpottaa myös työyhteisöä, kun ihmiset hakeutuvat heti oikean ihmisen luokse.

Jos työntekijöistä jaetaan paljon henkilökohtaisia tietoja, voi joutua esimerkiksi häiriköinnin kohteeksi. Riippuen minkälaisessa työpaikassa työskentelee, voivat ongelmat olla suuriakin. Mitä suurempien asioiden kanssa ollaan tekemisissä ja mitä vaikeampia asioita joudutaan hoitamaan, voi joskus tulla ongelmia asiakkaiden kanssa. Itse olen törmännyt tapaukseen, jossa sosiaalialalla työskentelevä ihminen joutui lopulta laittamaan kaikki tietonsa salaisiksi, koska asiakas, joka koki tulleensä kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, oli Facebookin kautta saanut selvitettyä kodin sijainnin ja tullut paikalle häiriköimään. Tämä toki on ääritapaus, mutta mahdollista.

Pitääkin olla siis tarkkana mitä sosiaaliseen mediaan tai nettiin ylipäätään julkaisee. Ei liikaa tietoa yrityksestä, eihän kukaan halua paljastaa liikesalaisuuksia. Ei liikaa tietoa työntekijöistä, eikä esimerkiksi liian paljastavia valokuvia yrityksen sosiaalitiloista, yms.